| | | |   
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΠΙΔ


Newsletter
Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά η ιστοσελίδα κατεβάστε το google chrome:
 • 27/03/2015 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.10407/27.03.2015
  Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών»
 • 27/03/2015 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.10320/26.03.2015
  Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών»
 • 27/03/2015 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.10319/26.03.2015
  Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών»
 • 27/03/2015 ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10520/213/16.03.2015 (ΦΕΚ 453/24.03.2015 τεύχος Β’)
  Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2015
 • 27/03/2015 Δελτίο Τύπου ΚΕΔΕ 27.03.2015
  Παράταση του Προγράμματος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ζητά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ από τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • 27/03/2015 ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 8867/04.03.2015 (ΦΕΚ 415/24.03.2015 τεύχος Β’)
  Τροποποίηση της υπ' αριθ. 27397/122/19-8-2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23-8-2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • 27/03/2015 ΕΤΕΑ 40961/27.03.2015
  Ν.4321/2015 - Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • 27/03/2015 ΠΟΛ 1069/23.03.2015
  Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 & 40 ν.4172/2013).
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions